Karaciğer, Safra ve Pankreas Hastalıkları

Karaciğer hastalıkları son derece önemli hastalıklar arasında yer almaktadır. Gastroenteroloji hekimlerinin en sık karşılaştığı hastalıklar arasında karaciğer hastalıkları bulunmaktadır. Bunlar; karaciğer sirozu, portal hipertansiyon, karaciğer apseleri, karaciğer kist hidatiği, karaciğer kanseri, iyi huylu karaciğer tümörleri, hepatit A, hepatit B, hepatit C ve hepatit D gibi hastalıklardır. 

Safra hastalıkları da karaciğer ve pankreasla bağlantılı gelişen hastalıklar arasında yer alır. Safra yollarında gelişen bazı hastalıklar ise; safra kesesi taşı, safra kesesi iltihabı, safra kesesi polipi, safra yolunda meydana gelen yaralanmalar veya darlıklar ve safra kesesi tümörleridir.

Bu gruba dahil olan hastalıkların arasında pankreasa bağlı gelişen hastalıklar da yer almaktadır. Vücut için önemli hormonlar olan insülin ve glukagon hormonları pankreasta üretilir. Herhangi bir sebeple pankreasın alınması halinde vücut artık bu hormonları üretemez. Bu nedenle pankreası alınan kişilerin bu duruma dikkat etmesi gereklidir. Pankreasa bağlı gelişen bazı hastalıklar ise; akut pankreas ve kronik pankreas enfeksiyonu ve pankreas kanseridir. Gastroenteroloji bölümünde bu hastalıkların seyrine göre tanı ve tedavi işlemi planlanır.

Gastroenteroloji bölümünün geniş bir hastalık yelpazesi bulunmaktadır. Bu hastalıkların teşhisinde genel olarak hasta öyküsü alındıktan sonra doktor tarafından geniş kapsamlı bir muayene yapılır. Hekimin gerek görmesi durumunda ise birçok farklı teşhis yönteminden faydalanılır. Bunlar; Ultrason, Bilgisayarlı Tomografi (CT), Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR), Endoskopik Retrogard Kolanjiyo-Pankreatografi (ERCP), Endosonografi olabilir ve ayrıca kan ve gaita testi, dışkı elastaz ölçümü gibi laboratuvar ortamında yapılan testler de istenebilir.